Analysen

Analyseres ved

Klinisk patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Nålebiopsi fra nyre.

Prøvebehandling

Histopatologisk undersøkelse: Formalinfiksert materiale dehydreres og støpes i parafin. Det lages snitt som farges og diagnostiseres ved mikroskopi av lege.
Elektronmikroskopisk undersøkelse: Materiale fiksert med McDowells fiksativ dehydreres og støpes i plast.
Snittes og mikroskoperes i elektronmikroskop.
Direkte immunfluorescens: Nyrebiopsien fryses ned, snittes og inkuberes med antistoffer mot C1q, immunglobuliner (IgG, IgA, IgM), komplement C3 og lettkjedeproteiner (kappa, lambda).

Merking av prøveglass

Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer), og fikserings/forsendelsesmedium.

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes tydelig med:

 • Pasientens navn og fødselsnrummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Kliniske opplysninger og evt. kliniske differensialdiagnoser må angis.
 • Prøvetakingstidspunkt (klokkeslett og dato)
 • Hva materialet består av og lokalisasjon
 • Fikseringsmedium
 • Under ”spesielle ønsker” på remissen skrives: ”Immunfluorescens og EM

Fiksering

 1. Biopsi til histologisk undersøkelse legges i et prøveglass med formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer
 2. Biopsi til elektronmikroskopisk undersøkelse legges i et prøveglass med McDowells fiksativ.
 3. Biopsi til immunfluorescens legges i et prøveglass med fysiologisk saltvann. Prøven må ankomme vår avdeling innen 24 timer etter prøvetaking og skal være nedkjølt, men ikke frosset.

Husk å merke glassene med hvilket fikseringsmiddel som er brukt.
For utlevering av fikseringsmedium til nyrebiopsiuttak, ta kontakt med Elektronmikroskopisk lab, Klinisk patologi, tlf. 916 50 901

Transport

Ufiksert materiale til nyrediagnostikk må ankomme Klinisk patologi mellom 08.00-15.00 hverdager og innen 24 timer etter prøvetakning. Dersom preparatet ankommer etter dette tidspunktet (15.00-22.00) fra mandag til fredag, må vakthavende bioingeniør kontaktes (tlf 91168072).
Avdelingen har vaktberedskap for mottak av prøver fram til kl 22.00 mandag til fredag. Fra kl. 22.00 til 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Sendes med JETPAK til klinisk patologi og SKAL avtales på forhånd med avdelingen.

Klinisk

Indikasjoner

Diagnostikk av ikke-neoplastiske nyresykdommer

Utelukke/påvise nedslag av immunkomplekser i nyrevevet ved immunfluorescens og elektronmikroskopi.

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon