Analysen

Analyseres ved

Klinisk patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Internt avgjøres dette av teknisk personale i samarbeid med operatør.
Eksternt følger operatør vår prosedyre.
Muskelbiopsi, muskelautopsi

Merking av prøveglass

Prøver merkes med pasientens navn, personnummer.

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hvilken muskel biopsien er tatt fra
  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.
Nedfrosset materiale oppbevares i ultrafryser.

Fiksering

Biopsi til EM fikseres i McDowells fiksativ.
Biopsi til enzymhistokjemi legges ubehandlet i tørt prøveglass.
Biopsi til HE-farging fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).

Transport

Prøver tatt internt, UNN, Tromsø: Skal meldes dagen før til nevropatologisk lab. (tlf 27227)
Se intern DocMap prosedyre PR4274.
Teknisk personale fra nevropatologisk lab. kan bistå under uttak.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Sendes med JETPAK til klinisk patologi og SKAL avtales på forhånd med nevropatologisk lab (tlf. 77627227) før prøven tas.
Se for øvrig prosedyre for Muskelbiopsi - eksterne rekvirenter i laboratoriehåndboken
Ufiksert materiale til muskeldiagnostikk må ankomme Klinisk patologi mellom 08.00-15.00 hverdager.
Dersom preparatet ankommer etter dette tidspunktet (15.00-22.00) fra mandag til fredag, må vakthavende bioingeniør kontaktes (tlf 91168072).
Avdelingen har vaktberedskap for mottak av prøver fram til kl. 22.00 mandag til fredag. Fra kl. 22.00 til 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.

Klinisk

Indikasjoner

Muskeldystrofier, myopatier, metabolske og nevrogene muskelsykdommer.
Sykdommer som skyldes defekt i den nevromuskulære forbindelsen (myasteni)

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon