Analysen

Analyseres ved

Klinisk patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Muskelbiopsi. 
Operatør og annet personale må følge vår prosedyre for best mulig preanalytisk prøvekvalitet.

Prøvetakning og prøvebehandling

Dagen før det skal tas muskelbiopsi kontaktes nevropatologisk laboratorium på telefon 776 27227 for å gi beskjed om at det skal utføres muskelbiopsi. 
Hvis avdelingen ikke har Mc Dowells fiksativ, må det hentes på nevropatologisk laboratorium, Klinisk patologi, A1.702.
Som hovedregel velges muskulatur som er lett eller moderat affisert av sykdom. Hvis mulig velges Vastus lateralis, da denne er best karakterisert histologisk.

Muskulatur som er skadet, tidligere skåret i eller stukket i (eks. EMG) skal ikke biopseres. 
Det er svært viktig at selve muskelen ikke bedøves, da dette hemmer enzymaktiviteten, og kan gjøre biopsien uegnet for diagnostikk. Vevet må ikke klemmes/traumatiseres med pinsett. Klørne på kirurgisk pinsett vil stikke hull i vevet og skade cellene. Anatomisk pinsett er å foretrekke. 

Hud, underhud og fettvev bedøves med xylocain tilsatt adrenalin der en ikke har diatermi, da adrenalin vil redusere blødning. Muskelfascien kan bedøves ved at tupfere eller sterile kompresser gjennomvåtes med xylocain, og legges inn på hinnen. La ligge til bedøvelsen virker. Overflødig væske må tørkes opp før spalting av muskelfascien. 

Det er kun ved spørsmål om fascitt (betennelse i fascie) at fascie skal medfølge og da som en separat bit på 0,5 x 10 mm snittet langs fascien spalteåpning. Denne legges i glass med fosfatbufret 4 % formaldehydløsning.
Etter spalting av fascien tas det ut en ca. 1,5 – 2 cm x 0,5 cm lang muskelstrimmel. Hvis dette ikke lar seg gjøre i en bit, må det tas ut flere biter som til sammen vil utgjøre ønsket mengde. 

Hvis en muskelstrimmel: 

 • 2/3 av biopsien legges i tørt glass. Skal til enzymhistokjemisk undersøkelse. Denne vevsbiten har vi mest nytte av og må være størst. 

Vevet må ikke komme i kontakt med fiksativ, da det hemmer enzymaktiviteten. 

 • 1/3 av biopsien injiseres snarest mulig med 0,1 – 0,2 ml Mc Dowells fiksativ før den legges i Mc Dowells glasset. Skal til elektronmikroskopisk undersøkelse (EM).

Hvis flere biter: 
Den/de største legges i tørt glass. Den/de minste injiseres med 0,1 – 0,2 ml Mc Dowells fiksativ før den/de legges i Mc Dowells glasset.

Merking av prøveglass

Glassene merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer).

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

 • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling/rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Avkryssing for inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Utfyllende kliniske opplysninger (differensialdiagnoser, anamnese, familieanamnese, medikamenter, nevrofysiologisk us., MR, CK, autoantistoffer mm.) 
 • Prøvetakingstidspunkt (klokkeslett og dato)
 • Hvilken muskel biopsien er tatt fra
 • Type fikseringsmiddel
  Fyll ut feltet «Spesielle ønsker» ved behov (f.eks. telefonnummer til rekvirent ved ønske om telefonisk svar eller drøfting av prøven).

Oppbevaring

Biopsiene oppbevares i romtemperatur under håndtering og transport. 

Fiksering

Se prøvetaking og prøvebehandling.

Transport

Biopsiene må ankomme klinisk patologi mellom kl.08.00 – 15.00 på hverdager.
Fra kl. 22.00 – 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.

Klinisk

Indikasjoner

Nevromuskulære sykdommer, herunder muskeldystrofier, samt metabolske-/mitokondrielle-, nevrogene- og inflammatoriske myopatier.

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon