Analysen

Analyseres ved

Klinisk patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Muskelbiopsi

Prøvetakning og prøvebehandling

Dagen før det skal tas muskelbiopsi kontaktes nevropatologisk laboratorium for å gi beskjed om at muskelbiopsi blir tilsendt, flyets ankomsttid i Tromsø samt fraktnummeret. Transporttiden bør ikke overstige 12 timer.
Som hovedregel for biopsiuttak, velges muskulatur som er lett eller moderat affisert av sykdom. Muskulatur som er skadet, tidligere skåret i eller stukket i (eks. EMG) skal det ikke tas biopsi fra. Det er svært viktig at selve muskelen ikke bedøves da dette hemmer enzymaktiviteten. Vevet må heller ikke klemmes/traumatiseres med pinsett under uttaket.
Etter spalting av muskelfascie tas det ut en ca. 1,5 - 2 cm x 0,5 cm lang muskelstrimmmel.
Det er kun ved spørsmål om fascitt /betennelse i fascie at fascie skal medfølge, og da som en separat bit på 5 x 10 mm snittet langs fasciens spalteåpning.
Denne deles i nevnte rekkefølge slik:
2/3 av biopsien og eventuell fascie til enzym/-immunhistokjemi: Legges i tørt glass. Denne vevsbiten gjør vi mest nytte av i vårt analyserepertoar. Biopsien må ikke komme i kontakt med fiksativ eller anestetika.
1/3 av biopsien til EM: Biten injiseres snarest mulig med 0,1-0,2 ml McDowells fiksativ før den legges i McDowell-glasset.

Merking av prøveglass

Prøver merkes med pasientens navn, personnummer.

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hvilken muskel biopsien er tatt fra
  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Transport

Prøveglass med biopsi til enzym/-immunhistokjemi må sendes i pose med isbiter. Legg alltid prøveglass først i egen pose som knytes godt til. Legg også remisse i egen pose i tilfelle vannsøl. Prøveglass til EM må ikke fryse, pakkes derfor inn og legges øverst i isoporesken.

Prøver sendes med JETPAK til Klinisk patologi og SKAL avtales på forhånd med nevropatologisk lab (tlf. 77627227) før prøven tas.
Ufiksert materiale til muskeldiagnostikk må ankomme Klinisk patologi mellom 08.00-15.00 hverdager. Dersom preparatet ankommer etter dette tidspunktet (15.00-22.00) fra mandag til fredag, må vakthavende bioingeniør kontaktes (tlf 91168072).
Avdelingen har vaktberedskap for mottak av prøver fram til kl. 22.00 mandag til fredag. Fra kl. 22.00 til 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.
NB! Vi har eget kundenummer hos JETPAK: 113636 -som skal brukes ved bestillling av jetpakke. Ved å ringe: 09899 -blir du automatisk koblet til Jetpak.
Pakken merkes med følgende adresse:

Klinisk patologi,
Nevropatologisk lab.
Universitetssykehuset Nord-Norge
Postboks 46
9038 TROMSØ

Klinisk

Indikasjoner

Muskeldystrofier, myopatier, metabolske og nevrogene muskelsykdommer.
Sykdommer som skyldes defekt i den nevromuskulære forbindelsen (myasteni)

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon