Analysen

Analyseres ved

Klinisk patologi

Prøvebehandling

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøvebehandling
Operatør og annet personale må følge vår prosedyre for best mulig preanalytisk prøvekvalitet.

Eksterne rekvirenter:  (Rekvirent utenfor lokalisasjonen UNN- Tromsø.)
I god tid før biopsiuttaket kontaktes nevropatologisk laboratorium på telefon 776 27227 for tilsendelse av Mc Dowells fiksativ. 
Dagen før det skal tas muskelbiopsi kontaktes nevropatologisk laboratorium for å gi beskjed om at muskelbiopsi blir tilsendt, flyets ankomsttid i Tromsø, samt fraktnummeret. 

Transporttiden bør ikke overstige 12 timer. 

Interne rekvirenter: (Rekvirent på lokalisasjonen UNN-Tromsø.)
Interne rekvirenter henter Mc Dowells fiksativ på nevropatologisk laboratorium, Klinisk Patologi, A1.702. 
Senest dagens før uttak av muskelbiopsi, kontaktes nevropatologisk laboratorium med beskjed om muskelbiopsi skal tas.

Prøvetaking:
Som hovedregel velges muskulatur som er moderat affisert av sykdom. Hvis mulig velges Vastus lateralis, da denne er best karakterisert histologisk.
Muskulatur som er skadet, tidligere skåret i eller stukket i (eks. EMG) skal ikke biopseres. 
Det er svært viktig at selve muskelen ikke bedøves, da dette hemmer enzymaktiviteten, og kan gjøre biopsien uegnet for diagnostikk. Vevet må ikke klemmes/traumatiseres med pinsett. Klørne på kirurgisk pinsett stikker hull i vevet og skader cellene. Anatomisk pinsett anbefales. 

Hud, underhud og fettvev bedøves med xylocain tilsatt adrenalin der en ikke har diatermi, da adrenalin vil redusere blødning. Muskelfascien kan bedøves ved at tupfere eller sterile kompresser gjennomvåtes med xylocain, og legges inn på hinnen. La ligge til bedøvelsen virker. Overflødig væske må tørkes bort før spalting av muskelfascien. 

Etter spalting av fascien tas det ut en ca. 1,5 – 2 cm x 0,5 cm lang muskelstrimmel. Hvis dette ikke lar seg gjøre i en bit, må det tas ut flere biter som til sammen vil utgjøre ønsket mengde. 
Det er kun ved spørsmål om fascitt (betennelse i fascie) at fascie skal medfølge og da som en separat bit på 0,5 x 10 mm snittet langs fascien spalteåpning. Denne legges i glass med fosfatbufret 4% formaldehydløsning.

Hvis en muskelstrimmel: 

 • 2/3 av vevet legges i tørt glass. Skal til enzym-/immunhistokjemisk undersøkelse. Denne vevsbiten har vi mest nytte av og må være størst. 

Vevet må ikke komme i kontakt med fiksativ, da det hemmer enzymaktiviteten. 

 • 1/3 av vevet injiseres umiddelbart med 0,1 – 0,2 ml Mc Dowells fiksativ før det legges i Mc Dowells glasset. Skal til elektronmikroskopisk undersøkelse (EM).

Hvis flere biter:
Den/de største legges i tørt glass. Den/de minste injiseres med 0,1 – 0,2 ml Mc Dowells fiksativ før den/de legges i Mc Dowells glasset.

Merking av prøveglass

Glassene merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer).

Rekvisisjon

Fylles ut av rekvirent og operatør

 • Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må inneholde:
 • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling/rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Avkryssing for inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Utfyllende kliniske opplysninger (tentativ diagnose, anamnese, familieanamnese, medikamenter, nevrofysiologisk us., MR, CK, autoantistoffer mm.) 
 • Prøvetakingstidspunkt (klokkeslett og dato)
 • Hvilken muskel biopsien er tatt fra
 • Type fikseringsmiddel
   

Fiksering

Se prøvetaking og prøvebehandling

Transport

For eksterne rekvirenter:
Prøveglassene skal sendes i isoporeske og pakkes som følger:

 • Fyll en pose med isbiter. Posen knytes godt igjen og legges i bunnen av isoporesken.
 • Prøveglass med vev til enzym/immunhistokjemisk undersøkelse legges i egen pose som knyttes igjen. Legges oppå posen med isbiter.
 • Prøveglass til EM må ikke fryse. Pakkes derfor inn i f.eks. cellestoff og legges øverst i isoporesken.
 •  Remissen legges i en konvolutt og festes på yttersiden av isoporesken.

Prøver sendes med JETPAK til Klinisk patologi og SKAL avtales på forhånd med nevropatologisk laboratorium på telefon 776 27227 før prøven tas.
Vi har eget kundenummer hos JETPAK: 113636. Dette kan brukes ved bestilling av jetpakke.
Kortnummer til JETPAK: 09899
Isoporesken merkes med følgende adresse:

Klinisk patologi
Nevropatologisk lab.
Universitetssykehuset i Tromsø
Sykehusvegen 38
9019 Tromsø 

For interne rekvirenter:
Leveres Klinisk Patologi umiddelbart. Biopsiene oppbevares i romtemperatur under håndtering og transport.

Prøvemottak
Biopsiene bør ankomme klinisk patologi innen kl. 15.00 på hverdager. Avdelingen har vaktberedskap for mottak av prøver frem til kl. 22.00 på hverdager.
Fra kl. 22.00 – 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.

Klinisk

Indikasjoner

Er indisert ved mistanke om nevromuskulær sykdom, herunder muskeldystrofi, metabolsk-, mitokondrie-, nevrogen- eller inflammatorisk myopati.

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obuksjon