Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Vurderes av laboratoriet.

Rekvisisjon

Fyll ut Rekvisisjon til molekylærpatologisk undersøkelse. Kryss av MSI/MMR.

Transport

Snitt og blokker som innkalles fra andre patologiavdelinger sendes med vanlig post.

Analysemetode

Patolog vurderer preparat og velger ut materiale som er egnet for undersøkelsen. Vanligvis gjøres det også en immuhistokjemisk undersøkelse av MMR proteiner på samme pasient. Et panel av 6 mikrosatellitter amplifiseres ved PCR og størrelsesbestemmes ved kapillærelektroforese. Resultater fra normalt vev og tumorvev sammenlignes. Analysen settes opp minimum en gang per måned.

Klinisk

Indikasjoner

Undersøkelsen utføres som del av utredning av Lynch syndrom (arvelig kreft i tarm/endetarm og livmor). I henhold til Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. skal pasient som utredes ha gjennomført genetisk veiledning. Undersøkelsen gjøres også som en del av primær utredning av pasienter med kreft i tykk- eller endetarm, yngre enn 60 år i henhold til ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm”.

Tolkning

Positiv: Tumor viste mikrosatellitt instabilitet (MSI).

Negativ: Tumor viste ikke mikrosatellitt instabilitet (MSI).
 
Resultatene er veiledende for videre tilbud til pasienten om oppfølgende genetisk utredning ved Medisinsk Genetisk Avdeling.

Referanser

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft i tykktarm og endetarm: http://www.helsedirektoratet.no/kreft/publikasjoner/

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i hht NS-EN ISO 15189:2012TEST 277

Fagområde

Molekylærpatologisk lab