Analysen

Analyseres ved

Klinisk patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.
Fortrinnsvis hel lymfeknute

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger, særlig blodverdier og kliniske
    differensialdiagnoser.
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva prøvematerialet består av (antall glass) og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ
GLASSENE OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.
Ferskt materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Halve lymfeknuten fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin)
Den andre halvparten sendes fersk i fysiologisk NaCl-løsning.

Transport

Ufiksert materiale til lymfomdiagnostikk må ankomme Klinisk patologi mellom 08.00-15.00 hverdager og innen 24 timer etter prøvetakning. Dersom preparatet ankommer etter dette tidspunktet (15.00-22.00) fra mandag til fredag, må vakthavende lege kontaktes (tlf 91183569).
Avdelingen har vaktberedskap for mottak av prøver fram til kl 22.00 mandag til fredag. Fra kl. 22.00 til 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Sendes med JETPAK til klinisk patologi og SKAL avtales på forhånd med avdelingen.

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om lymfom

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon