Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.

Prøvemateriale-preparatet skal være orientert

Lymfeglandeltoalett
Hvert glass må merkes tydelig med lymfeknutestasjon.

SE FIGUR !

Lymfeglandeltoalett

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

 • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Relevante kliniske opplysninger, særlig blodverdier og kliniskedifferensialdiagnoser.
 • Prøvetakingstidspunkt
 • Hva prøvematerialet består av (antall glass) og nøyaktig lokalisasjon:
  Glass 1: …….
  Glass 2: …….

  DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!
 • Fiksativ
 • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i GEWF

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00

Klinisk

Indikasjoner

Spørsmål om metastatisk tumor

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon