Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.

Prøvemateriale-preparatet skal være orientert

Tumor med omliggende levervev.
Entydig trådmerking for orientering (medial/lateral, cranial/caudal etc)
Kirurgisk reseksjonsflate må merkes med tusj.
MERKINGEN MÅ VÆRE ENTYDIG (eksv tråd i en ende og på en side eller nåler med farge).
Spesielle strukturer SKAL trådmerkes.
Merkingen MÅ forklares på remissen, gjerne med figur.
TUMORENE MÅ IKKE SKJÆRES I.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger, særlig lokalisasjon, varighet og arvgrensning og kliniske differensialdiagnoser.
  • Trådmerking skal nøyaktig beskrives (hva som er merket og orientering (cranialt/caudalt, medialt/lateralt etc).

Bruk gjerne figur.

  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ
GLASSENE OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00

Klinisk

Indikasjoner

Hovedsakelig tumores eller tumorlignende lesjoner

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon