Analysen

Analyseres ved

Nevromuskulær forskningslab. v/ Edel Olsen,
Helsevitenskapelig Fakultet, IKM, MH-bygget, plan 6.
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø.
Denne analysen krever forhåndsbestilling.
Ta kontakt med Edel Olsen, tlf: 77 64 54 47, e.mail: edel.olsen@uit.no
eller Nevrofysiologisk seksjon, UNN ved
Sissel Løseth, tlf. 77 62 71 06, e.mail: sissel.loseth@unn.no eller 
Maria Nebuchennykh, tlf. 77 62 71 14, e.mail: maria.nebuchennykh@unn.no

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Hudbiopsier, 2 stk, tatt med 3 mm stanse

Prøvebehandling

Immunhistokjemi

Merking av prøveglass

Pasientens navn og fødselsnr (11siffer) og fikserings/forsendelsesmedium, i dette tilfelle PLP-fix.
 

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes tydelig med:

-Pasientens navn og fødselsnr (11 siffer)
-Rekvirentens navn og rekvirentkode
-Kliniske opplysninger
-Prøvetakingstidspunkt
-Hva materialet består av og lokalisasjon
- Under ”spesielle” ønsker på remissen skrives: Hudbiopsi til undersøkelse på tynnfiber-tetthet.

Fiksering

Biopsien oppbevares i eppendorf-rør eller annen egnet emballasje i nylaget PLP-fikseringsløsning før og under forsendelse. Det kan avtales å få tilsendt ferdige løsninger og reagens til PLP-fixen.
 

Transport

Sendes nedkjølt, ikke frosset. Bruk gjerne en termos fyllt med isbiter. Legg eppendorf-røret med prøven i en plastpose og legg det hele i termosen. Lukk godt. Pakkes og sendes. Hvis prøven ankommer med fly om kvelden, må den kjøres ut om morgenen etter p.g.a. at det ikke er betjent her på kveldstid.

Det må gis beskjed om dette til JetPak som står for utkjøringen.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om tynnfibernevropati

Merknader

Prøven må ankomme nevromuskulær forskningslab., MH-bygget innen 24 timer etter prøvetaking. Gi også beskjed til laben når prøven er klar til forsendelse.