Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Hudbiopsier.

Merking av prøveglass

Pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer) og fikserings/forsendelsesmedium.

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes tydelig med:

  • Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Rekvirentnavn, rekvirentkode og avdeling
  • Kliniske opplysninger
  • Dato og klokkeslett for prøvetakingen
  • Hva materialet består av, og lokalisasjon
  • Fiksering
  • Under ”spesielle ønsker” på remissen skrives: ”Hudbiopsi til immunfluorescens”

Fiksering

En hudbiopsi pakkes i kompress godt fuktet med fysiologisk saltvann, og sendes i lukket prøveglass. Prøven må ankomme vår avdeling innen 24 timer etter prøvetaking, og skal være nedkjølt, men ikke frosset.
I tillegg sendes en hudbiopsi på glass fikseret i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev:fiksativ) til histologisk undersøkelse.

Transport

Ufiksert materiale til immunfluorescens diagnostikk må ankomme Klinisk patologi mellom 08.00-15.00 hverdager og innen 24 timer etter prøvetakning. Dersom preparatet ankommer etter dette tidspunktet (15.00-22.00) fra mandag til fredag, må vakthavende bioingeniør kontaktes (tlf 91168072).
Avdelingen har vaktberedskap for mottak av prøver fram til kl 22.00 mandag til fredag. Fra kl. 22.00 til 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Sendes med JETPAK til klinisk patologi og SKAL avtales på forhånd med avdelingen.

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset has i transporthylse. 

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om sykdommer som f.eks pemphigus vulgaris, bulløs pemphigoid, dermatitis herpetiformis, systemisk lupus erythematosus, discoid lupus.

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon