Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.
Stansebiopsi fra hud.
For de fleste tilstander skal vevet taes fra lesjonell hud.
Det er viktig at områder med ulcerert overflate og områder med sekundære forandringer som ekskoriasjoner unngås.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger: anatomisk utbredelse, varighet av sykdommen, beskrivelse av efflorescenser, eventuell lokalbehandling og varighet av denne, samt kliniske diferensialdiagnoser.
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyakitg lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ
GLASSENE OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i 4 formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).
Dersom det også er ønske om IMMUFLUORESCENSUNDERSØKELSE må en egen biopsi taes og sendes nedkjølt og pakket i kompress som er godt fuktet med fysiologisk saltvann og transportert i et lukket prøveglass. Prøven må ankomme vår avdeling innen 24 timer etter

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver sendes inn fortløpende for å unngå at kvaliteten forringes.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00

Klinisk

Indikasjoner

Oftest inflammatorisk hudsykdom

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon