Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelle vev eller organ som ønskes undersøkt.

Helt organ, organsystem eller deler av organ.
 

Merking av prøveglass

Prøver merkes med pasientens navn, personnummer og spesifikk lokalisasjon.
 

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva prøvematerialet består av, og lokalisasjon
  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.
 

Fiksering

Fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).
Hulorganer som blære, ventrikkel og tarm tømmes og skylles med fysiologisk saltvann før fiksering.

Transport

Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om sykelige forandringer i vev.
Kontroll av reseksjonsrender.