Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelle vev eller organ som ønskes undersøkt.

Helt organ, organsystem eller deler av organ.
 

Merking av prøveglass

Prøver merkes med pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer) og spesifikk lokalisasjon.

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva prøvematerialet består av, og lokalisasjon
  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.
 

Fiksering

Fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev:fiksativ)
Hulorganer som blære, ventrikkel og tarm tømmes og skylles med fysiologisk saltvann før fiksering.

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset has i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være fiksert i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om sykelige forandringer i vev.
Kontroll av reseksjonsrender.