Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Ferskt materiale
 

Merking av prøveglass

Prøver merkes med pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer) og lokalisasjon.

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Rekvirentnavn, rekvirentkode og avdeling.
  • Kliniske opplysninger
  • Frysesnitt
  • Operasjonsstuenummer, telefonnummer/intercomnummer
  • Hva prøvematerialet består av, og lokalisasjon

Fiksering

Skal ikke fikseres.

Transport

Frysesnitt meldes på telefon 27229 og transporteres umiddelbart til ekspedisjon på Klinisk patologi.
Etter klokken 15.30 skal frysesnitt meldes til vakthavende lege (tlf 91183569).
Avdelingen har vaktberedskap for frysesnitt fram til kl 22.00 mandag til fredag.
Fra kl. 22.00 til 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om sykelige forandringer i vev.
Kontroll av reseksjonsrender.

Annet

Fagområde

Histopatologiske metoder og obduksjon.