Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Foster og placenta

Prøvebehandling

Foster med kroppslengde under 10 cm:
Foster med total kroppslengde under 10 cm blir vanligvis ikke obdusert, men det blir gjort histopatologisk undersøkelse. Hvis det er spørsmål om misdannelser/ mistanke om kromosomavvik og det er ønskelig med vevsuttak for medisinsk genetisk analyse, legges fosteret tørt eller med saltvannskompresser i egnet og stor nok beholder. Dette skal IKKE formalinfikseres.
Hvis medisinskgenetiske analyser ikke er aktuelt, legges fosteret på formaldehydløsning med fosfatbuffer, menge 1:10 (vev:fiksativ) i egnet og stor nok beholder. 
Rekvisisjon for histologisk undersøkelse legges ved med beskrivelse av sykehistorie (svangerskapslengde/ opplysninger om svangerskapet og evt. tilstander hos mor, evt. ultralydfunn/ misdannelser etc.).
Dersom fosteret er ≤ 10 cm langt skal det til histologisk undersøkelse, bruk histologiremisse.

Foster med kroppslengde over 10 cm:
Vanlige prosedyrer og prøvetaking ved IUFD følges avhengig av svangerskapslengde.
Fosteret skal IKKE formalinfikseres, men legges tørt eller med saltvannskompresser i egnet og stor nok beholder.
Fosteret veies og vekt føres inn på obduksjonsremisse.

Dersom fosteret er > 10 cm langt skal det til obduskjon. Bruk obduksjonsrekvisisjon.
Fullbårne barn og foster som leveres Klinisk patologi skal ha med utfylt sjema SJ11912 fra Docmap

Placenta:
Placenta skal alltid sendes inn. Legges etter forløsningen på egnet beholder, bøtte eller beger som er stor nok. Placenta skal ikke klemmes/ brettes ned i beholder. Beholder fylles med 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, menge 1:10 (vev:fiksativ). 
Egen rekvisisjon til histologisk undersøkelse av placenta fylles ut og legges ved. Denne rekvisisjonen brukes også når placenta skal sendes inn ved andre problemstillinger: Rekvisisjonen finnes her

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Mors navn og fødselsnummer (11 siffer) og fosterets fødselsnummer
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger, særlig kliniske funn, samt gestasjonsalder, infeksjonsparametre.
  • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov
  • Prøvetakingstidspunkt

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Placenta: 
Beholder fylles med 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, menge 1:10 (vev:fiksativ). 

Transport

Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være fiksert i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.

Prøver tatt på UNN, Tromsø:  Fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00.

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.

Klinisk

Indikasjoner

Dødt foster, fostermisdannelser etc

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon,