Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

2 objektglass pr. punksjon og et glass med saltvann fra skylling av sprøyten. Dersom prøveglasset ikke blir levert til laboratoriet samme dag kan sprøyten skylles i 50% alkohol

21-23 gauge kanyler er mest anvendelig. Skjærende bevegelser i målorganet bidrar mest til representativt materiale. For parenchymatøse og blodrike organer som thyreoidea og lymfeknute kan prosedyren utføres uten tilkoblet sprøyte.

Aspirert materiale fordeles mellom 2 objektglass eller strykes ut ved hjelp av et skråstilt dekkglass av ”hematologisk type.”

Øyeblikkelig påføring av cytologisk fikseringsmiddel på ett av glassene er viktig. Det andre glasset kan sendes inn lufttørket.

Restmaterialet i sprøyten skal skylles i noen dråper med saltvann og sendes sammen med objektglassene.

Merking av prøveglass

Objektglassene og prøveglasset skal være merket med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer).
Objektglassene skal være merket med blyant før fiksering og på samme side som materialet er strøket ut på.

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi.
Alle rekvisisjoner skal være tydelig påført:

Pasientens navn
Adresse
Fødselsnummer (11 siffer)
Rekvirent og rekvirentkode
Prøvetakingstidspunkt.
Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.
Ufiksert materiale oppbevares i kjøleskap.

Fiksering

Sprayfiks. Saltvann. 50% alkohol.

Transport

Kontroller at korken på prøveglasset er godt skudd igjen.
Legges i konvolutt sammen med utfylt remisse, husk å legge prøveglasset i transporthylse.

Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Kan sendes i brune prefrankerte forsendelsesposer/konvolutter.
Kan leveres ekspedisjonen, Klinisk Patologi UNN før kl. 15:00.

Klinisk

Indikasjoner

Tolkning av celler som er fjernet fra vev.

Tolkning

Normal, premalign eller malign.

Referanser

Kompendium, Klinisk Cytologi, R. Mecsei, Høgskolen i Sør-Trøndelag

ThinPrep, Non-Gyn Morphology, Cytyc, ThinPrep

Nasjonale retningslinjer dor diagnostikk, behandling og oppfølging av differensiert cancer thyreoidea.
Kvalitetssikring i mammografiscreening, Kreftregisteret.no

Annet

Fagområde

Cytologisk seksjon