Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Biopsi bør ikke være større enn 0,5 cm i diameter for å få god fiksering.
Celler eller vevsprøver.

Prøvetakning og prøvebehandling

Vevsprøver tas enten som stansebiopsi, nålebiopsi eller ved åpen kirurgi. Prøvematerialet må behandles med varsomhet og ikke utsettes for traume ved uttak.

Muskelbiopsi, se prosedyre
Cilieprøver, se prosedyre
Annet prøvemateriale, ta kontakt med elektronmikroskopisk lab.
Retningslinjer for biopsiuttak og spørsmål om fiksering kan rettes til bioingeniør Wenche Moxnes, Kurt Larsen eller Hilde Storjord ved elektronmikroskopisk lab.

Merking av prøveglass

Glassene skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Bruk remisse for Histologisk undersøkelse. Remissen merkes med:

  • Pasientens navn, fødselsnummer og adresse
  • Rekvirent og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Kliniske opplysninger
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva materialet består av, lokalisasjon
  • Fiksering
  • Elektronmikroskopisk undersøkelse

Fiksering

Prøvematerialet overføres umiddelbart til fikseringsvæsken etter uttak. Fikseringsvæske fås ved henvendelse til elektronmikroskopisk lab.

Transport

Fiksert materiale oppbevares/ transporteres i romtemperatur.

Klinisk

Indikasjoner

Elektronmikroskopisk undersøkelse av vevsprøver brukes i diagnostikken for å studere celler og vev på høy forstørrelse.

Annet

Fagområde

Elektronmikroskopisk laboratorium