Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

2 objektsglass

Prøvemateriale

Blodtingert eller fast materiale fordeles jevnt mellom to objektsglass.

Merking av prøveglass

Objektsglassene skal være merket med blyant, før fiksering, på samme side av glasset som materialet er strøket ut på med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi.
Alle rekvisisjoner skal være tydelig påført:

Pasientens navn
Adresse
Fødselsnummer (11 siffer)
Rekvirent og rekvirentkode
Prøvetakingstidspunkt.
Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Oppbevaring

I romtemperatur.

Fiksering

Sprayfiksering.

Transport

Legges i emballasje for objektsglass.
Legges i konvolutt sammen med utfylt remisse.

Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Patologisk Anatomisk avd.
Kan leveres ekspedisjonen, Klinisk Patologi A7.1, UNN før kl. 15:00.

Klinisk

Indikasjoner

Tolkning av celler fra luftveiene.

Tolkning

Normal, premalign eller malign.

Referanser

Kompendium, Klinisk Cytologi, R. Mecsei, Høgskolen i Sør-Trøndelag

ThinPrep, Non-Gyn Morphology, Cytyc, ThinPrep

Annet

Fagområde

Cytologisk seksjon