Analysen

Analyseres ved


Klinisk Patologi, Universtitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Biopsi eller operasjonsmateriale fra tumor
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Biopsimateriale tas av rekvirent.
Utvelgelse av materiale til analyse utføres av patolog.
 

Merking av prøveglass

Glasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.
 

Rekvisisjon

Bruk remisse for Histologisk undersøkelse.
Remissen må merkes tydelig med:

 • Pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse
 • Rekvirent og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Kliniske opplysninger
 • Prøvetakingstidspunkt
 • Hva materialet består av, lokalisasjon
 • Fiksering

Oppbevaring

I romtemperatur
 

Fiksering

Fikseres formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer.

Transport

Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Klinisk patologi.
Eller bringes til ekspedisjon ved klinisk patologi i tett prøveglass sammen med ferdig utfylt remisse.
 

Klinisk

Indikasjoner

Rutinemessig flowcytometrisk undersøkelse av DNA-ploidi på gynekologiske svulster
 

Tolkning

Vurdering av DNA innhold og klinisk betydning.
 

Referanser

 1. Hedley DW, Friedlander ML, Taylor IW, Rugg CA. & Musgrove EA. Journal of Histochemistry & Cytochemistry, 31, 1333-1335, 1983
 2. Schutte B, Reynders MMJ, Bosman FT & Blijham GH. Cytometry, 6, 26-30, 1985
 3. Vindeløv LL, Christensen IJ & Nissen NI. Cytometry, 3, 323-327, 1983a
 4. Vindeløv LL, Christensen IJ & Nissen NI. Cytometry, 3, 328-331, 1983b
 5. Shapiro HM. Practical Flow Cytometry, Alan R. Liss, Inc., 2.ed., 1988
 6. Becton Dickinson Immunocytometry Systems. FACScan User´s guide, 1994
 7. Hedley DW. DNA Analysis from Paraffin-Embedded Blocks. In Methods in Cell Biology, Vol. 41, Chapter 16, 231-240, 1994

Annet

Fagområde

Seksjon for spesialanalyser - Laboratorium for cytometri