Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi, Universtitetssykehuset Nord-Norge
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Materiale fra livmorslimhinne.
 

Prøvetakning og prøvebehandling

Materiale fra livmorslimhinne.
Bitene må være større enn 2 mm3
Prøven overføres til fikseringsvæsken så raskt som mulig uten bearbeidelse.
 

Merking av prøveglass

Glasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.
 

Rekvisisjon

Bruk remisse for Histologisk undersøkelse.
Remissen må merkes tydelig med:

  • Pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse
  • Rekvirent og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Kliniske opplysninger
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva materialet består av, lokalisasjon
  • Fiksering

Oppbevaring

I romtemperatur
 

Fiksering

Fikseres i 10 % nøytral bufret formalin (4 % formaldehyd)
 

Transport

Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Klinisk patologi.
Eller bringes til ekspedisjon ved klinisk patologi i tett prøveglass sammen med ferdig utfylt remisse.
 

Klinisk

Indikasjoner

Rutinemessig undersøkelse av kreftrisiko ved forandringer i livmorslimhinne.
 

Tolkning

D-score >1: Svært lav risiko for kreftutvikling
D-score <0: Høy risiko for kreftutvikling
D-score >0 og <1: Usikker risiko for kreftutvikling
 

Referanser

 

  1. Ørbo A, et al. Computerised morphometrical analysis in endometrial hyperplasia for the prediction of cancer development. A long term retrospective study from northern Norway. Journal of Clinical Pathology. 2000, Vol 53, No 9, p 697-703.
  2. Baak JPA, et al. Quantitative pathology of gynaecological tumours. In Haines & Taylor; Obstetrical and Gynaecological Pathology, Vol.2, Chapter 42, 1333-1358.
  3. Baak JPA, et al. Architectural and nuclear morphometrical features together are more important prognosticators in endometrial hyperplasias than nuclear morphometrical features alone. Journal of Pathology. 1988, 154: 335-341.

 

Annet

Fagområde

Seksjon for spesialanalyser - Laboratorium for cytometri