Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Biopsimateriale fra neseslimhinne; region concha media

Prøvetakning og prøvebehandling

Biopsimateriale tas ut fra regionen Concha media.
Prøven må ikke tas i forbindelse med luftveisinfeksjon, da det kan forårsake sekundære ultrastrukturelle forandringer i ciliene.

Det anbefales primært børsteprøve av cilier, unntaksvis kan eventuelt stål curette brukes i prøvetaking.

Børsteprøve med 3 mm cytologisk børste: Børsten dras flere ganger over epiteloverflaten.
Børsten overføres til fikseringsløsningen. Knekk av overskytende skaft og skru på lokk. La børsten stå i prøveglasset.

Bruk av stål curette: Curetten skrapes langs epiteloveflaten. Materialet som følger med overføres til fikseringsvæsken.

Det er viktig at prøvematerialet overføres til fikseringsløsningen så fort som mulig, helst ikke lengre enn 60 sekunder etter prøvetaking. Eventuelle vevsbiter må ikke være større enn 1-2 mm3. Størrelsen er av avgjørende betydning for å oppnå en optimal fiksering av vevet. Er biopsien større, forringes den morfologiske kvaliteten.

Prøveglass oppbevares ved romtemperatur. (ikke i kjøleskap)

Merking av prøveglass

Glasset skal merkes med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Bruk remisse for Histologisk undersøkelse.
Remissen må merkes tydelig med:

  • Pasientens navn, fødselsnummer (11 siffer) og adresse
  • Rekvirent og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Kliniske opplysninger
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva materialet består av, lokalisasjon
  • Fiksering

Obs! Viktig å merke remissen at materialet skal til ELEKTRONMIKROSKOPISK UNDERSØKELSE

Oppbevaring

Romtemperatur

Fiksering

2,5 % Glutaraldehyd, romtemperert.
Bestilles på tlf. 916 50 901 senest dagen før biopsiuttak.
Fikseringsvæsken oppbevares i kjøleskap til den dagen det skal brukes. Holdbarhet i kjøleskap er 1 uke.

Transport

Bringes til ekspedisjon ved klinisk patologi i tett prøveglass sammen med ferdig utfylt remisse.

Klinisk

Indikasjoner

Undersøkelse av cilier ved hjelp av elektronmikroskopi for å avdekke defekter i ciliestruktur.

Annet

Fagområde

Elektronmikroskopisk laboratorium