Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Ett glass ThinPrep pap test med tilsatt fikseringsvæske PreservCyt Solution.

Prøvemateriale

Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig og tatt fra transformasjonssonen.
Prosedyren for prøvetaking med cervixbørste (følges nøye)
Se også Limorhalsprogrammets hjemmeside.

Prøvetakning og prøvebehandling

Feilkilder:
Unngå mye blod og ikke-vannløselig gel.

Merking av prøveglass

Glasset skal være merket med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi. 
Alle rekvisisjoner skal være tydelig påført:

  • Pasientens navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer (11 siffer)
  • Rekvirent og rekvirentkode
  • Prøvetakingstidspunkt.
  • Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Ved elektroniske rekvirering benyttes tjenestetilbudet publisert i Interactor.
Merk prøveglasset med etikette fra Interactor. 
Husk å sende elektronisk rekvisisjon. 

Oppbevaring

I romtemperatur.

Transport

Legges forsendelseshylser i konvolutt sammen med utfylt remisse.

Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Patologi

Forventet svartid

10 - 15 dager.

Klinisk

Indikasjoner

Forebyggende undersøkelse mot livmorhalskreft.

Tolkning

Cytologi: normal, premalign eller malign (tekst som tidligere bare få med cytologi).
HPV: negativ eller positiv for HPV16, HPV18 eller HPV andre.

Referanser

The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology, Solomon, Nayar, 2014
Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, Kreftregisteret.no

Annet

Fagområde

Cytologisk seksjon.