Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Ett objektglass.

Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig, tatt fra transformasjonssonen og at fikseringen er utført riktig.
Se www.noklus.no (Laboratoriepermen 3.03 ). Konvensjonell prøvetaking.

Prøvebehandling

Objektglass med mattert felt.
Navn og fødselsnummer påføres med blyant før fiksering.

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi.
Alle rekvisisjoner skal være tydelig påført:

Pasientens navn
Adresse
Fødselsnummer (11 siffer)
Rekvirent og rekvirentkode
Prøvetakingstidspunkt.
Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger..

Fiksering

Sprayfix. Prøvematerialet må gjennomfikseres direkte etter utstryking for å unngå tørkeartefakter.

Transport

Objektglass legges i plastboks for 5 objektsglass. Sendes sammen med utfylte remissene i samme rekkefølge.
Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Patologisk Anatomisk avd.

Klinisk

Tolkning

Normal, premalign eller malign tilstand.

Referanser

Bethesda 2014

Annet

Fagområde

Cytologisk seksjon