Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi, Universtitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelt vev som ønskes undersøkt, ikke mer enn 4 biopsier i et glass.
Cervixutskrap på et glass.
Biopsier fra ulike områder
Cervixutskrap
Eventuelt blod fra cervixutskrap skylles vekk før fiksering for eksempel gjennom tesil.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..).

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Problemstilling med relevante kliniske opplysninger; lokalisasjon, beskrivelse av slimhinneforandringer, kliniske differensialdiagnoser.
  • Tidspunkt og diagnose for siste cytologiske prøve.
  • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyakitg lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov
  • Prøvetakingstidspunkt

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00.

Klinisk

Indikasjoner

Fokale lesjoner, spørsmål om dysplasi

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon