Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi, Universtitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.
Nålebiopsi fra tumor

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..).

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

 • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Relevante kliniske opplysninger: Lokalisasjon, varighet.
 • Prøvetakingstidspunkt
 • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyakitg lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ
GLASSENE OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

 • Fiksativ
 • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Materialet skal umiddelbart bringes til avd for klinisk patologi etter avtale (se nedenfor)
Fiksert materiale kan oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Materialet bringes ferskt til avd for klinisk patologi liggende i gasklut fuktet med fysiologisk saltvannsløsning!
Klinisk patologisk avdeling fordeler materialet til:

 • Fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).
 • Ferskt til imprint og eventuell molekylærpatologisk diagnostikk.
 • McDowell til eventuell elektronmikroskopisk diagnostikk.

Formalinfiksert materiale skal prioriteres.

Transport

Materialet bringes ferskt til avd for klinisk patologi liggende i gasklut fuktet med fysiologisk saltvannsløsning!
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00.

Klinisk

Indikasjoner

Bløtvevstumores, mistanke om malignitet

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon