Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuell mengde som ønskes undersøkt.
Beinmarg.

Merking av prøveglass

Prøver merkes med pasientens navn, personnummer og lokalisasjon.

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, rekvirentkode og avdeling
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Kliniske opplysninger
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva prøvematerialet består av, og lokalisasjon
  • Fiksering
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev : formalin).
Etter at prøvematerialet er nok fiksert, legger vi prøven på EDTA for dekalsinering i 24 timer. Deretter fremføres den over natt til neste dag, før den kan snittes og farges. Farging av spesialfarger til beinmarger utføres tirsdag og torsdag.

Transport

Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Sendes i vanntett beholder med formalin. Påse at lokket er skrudd riktig på.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi.

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke / kontroll ved leukemier, lymfomer etc.
 

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon