Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

32 - 1024 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, intoksikasjonsutredning, kontrollformål ved rusmisbruk.

Referanseområde

< 50 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 7,5 mg (5 mg hos eldre) zopiklon daglig og prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose zopiklon for bruksområdet søvnvansker.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 80 %. Proteinbinding: ca 45 %. Tmax: 1-2 t. T1/2: 4-6 t. Metaboliseres i lever hovedsakelig via CYP3A4. Elimineres hovedsakelig via nyrene (ca 80 %).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.