Analysen

NLK-kode

NPU08837.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven minimum 12 timer etter siste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig/ nedfrosset før forsendelse.

Zopiklon er ustabil i serumprøver uten nedkjøling, og konsentrasjonen kan reduseres under lagring og forsendelse i romtemperatur. Vi anbefaler derfor å oppbevare prøven kjølig i påvente av transport, og sende prøven nedkjølt eller frosset. 

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

32 – 1024 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Referanseområde

< 50 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 7,5 mg (5 mg hos eldre) zopiklon daglig og prøvetaking 12-24 timer etter siste dose. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose zopiklon for bruksområdet søvnvansker.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 80 %. Proteinbinding: ca 45 %. Tmax: 1-2 timer. T1/2: 4-6 timer. Metaboliseres i lever hovedsakelig via CYP3A4.

Referanser

Helland A., Berg J.A., Gustavsen I., et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 400–2.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.