Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør).
Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

32 - 1024 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, intoksikasjonsutredning, kontrollformål ved rusmisbruk.

Referanseområde

< 100 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 10 mg (5 mg hos eldre) zolpidem daglig og prøvetaking 12-24 timer etter inntak av siste dose. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av høyeste døgndose zolpidem for bruksområdet søvnvansker.

Merknader

Lavest mulig dosering og kortvarig/ intermitterende bruk bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 72 %. Proteinbinding: ca 92 %. Tmax: 1-2,5 t. T1/2: ca 2 t. Metaboliseres i lever hovedsakelig via CYP3A4.

Referanser

Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.