Analysen

NLK-kode

NPU20191.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

6 – 380 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

30 – 200 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 59 %. Proteinbinding: 99-100 %. Tmax: 3-5 timer. T1/2: 3 timer.

Referanser

Ziprasidon. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 11. desember 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.