Analysen

NLK-kode

NPU09090.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

13 – 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

180 – 1400 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 10-45 %. Proteinbinding: 25-29 %. Tmax: ca 2 timer. T1/2: 2,5-7,3 timer.

Referanser

Venlafaksin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 04. mars 2019).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.