Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør).
Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Måleområde

1,7-80 mg/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll.
Konsentrasjonsmålinger bør gjøres ved redusert nyrefunksjon og samtidig bruk av aminoglykosider, cicklosporin og amfotericin, ved hemofiltrasjon/dialyse og ved alvorlige infeksjoner.

Referanseområde

0-prøve (bunnkonsentrasjon): 15 - 20 mg/L.

Tolkning

Serumkonsentrasjon må vurderes ut fra dosering, tid etter siste dose og referanseområde for angjeldende pasientgruppe.
Se forøvrig Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

VKa (analytisk variasjon)

4,6 %

Farmakologiske data

Proteinbinding: ca 55 %. T1/2: 4-6 t (ved normal nyrefunksjon). 70-80 % utskilles uforandret i urin. Vankomycin elimineres i liten eller ingen grad ved hemodialyse eller peritoneal dialyse.

Referanser

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus www.helsedirektoratet.no.