Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør).
Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

Daglig (mandag - fredag).

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

300-700 μmol/L (gjelder epilepsibehandling).
Ved behandling av bipolar lidelse (akuttfase) kan høyere valproatkonsentrasjoner være nødvendig. Ved langtidsbehandling kan det være tilstrekkelig med konsentrasjoner i nedre del av referanseområdet.

Tolkning

Alvorlige bivirkninger er assosiert med konsentrasjoner > 700 μmol/L, Symptomer på intoksikasjon kan være redusert bevissthet, ataksi, tremor, kvalme og oppkast.
Ved måling av valproat analyseres totalkonsentrasjonen. Valproat utviser metningskinetikk for proteinbinding. Det er derfor ikke et lineært forhold mellom totalkonsentrasjonen og fri konsentrasjon. Det er den frie konsentrasjonen av et legemiddel som er aktiv. Spesielt er dette viktig ved hypoalbuminemi, ved interagerende legemidler (fortrengning fra albumin) og høye totalkonsentrasjoner. Måling av bindingsgrad av valproat kan bestilles i spesielle tilfeller (analyseres fredager).

VKa (analytisk variasjon)

4,3 %

Farmakologiske data

Molekylvekt 144. Absorpsjon: rask og fullstendig. Tmax: 1-8 t, avhengig av administreringsform. T1/2: 12-16 t. Opp til 90 % er bundet til plasmaprotein (hovedsaklig albumin). Metaboliseres i lever (glukuronidering). Utskilles i galle og urin; <5 % utskilles uforandret i urin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.