Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Måleområde

50 - 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering og forgiftning. Ved monitorering av rusmisbruk er urin et mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

< 3000 nmol/L.
O-desmetyltramadol: < 400 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 400 mg tramadol (peroralt) daglig og prøvetaking ved slutten av doseringsintervallet. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av den angitte døgndose tramadol.
Ca 10 % av befolkningen er langsomme omdannere av tramadol til aktiv metabolitt og vil ha liten analgetisk effekt av tramadol.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 70-75 %. Proteinbinding: ca 20 %. Tmax: ca 2,5 t. T1/2: ca 5,5 t. Metaboliseres i lever via CYP2D6 til aktiv metabolitt (O-desmetyltramadol). Metabolitten medierer sannsynligvis hoveddelen av opioideffekten.

Referanser

1) Helland et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:400–2.
2) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.