Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

6-30 µmol/L.

Tolkning

Moderat akutt toksisitet. Symptomer og tegn på overdosering kan være synsforstyrrelser, talevansker, nedsatt bevissthet, kramper og alvorlig metabolsk acidose.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 80%. Tmax: 2-3 t. T1/2: ca 21 t. Proteinbinding: ca 15%. Metaboliseres i lever (ca 20%). Utskilles renalt (ca 80% utskilles uforandret).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.