Analysen

NLK-kode

NPU09119.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

2 – 68 μmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

6 – 30 µmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: > 70%. Proteinbinding: 13-17 %. Tmax: 1,1-2,3 timer. T1/2: 19-23 timer.

Referanser

  1. Reimers A., Berg J.A., Burns M.L., et al. Felles referanseområder for antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137(12-13): 864-865.
  2. Topiramat. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 01. oktober 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.