Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved dosering x 1:
Prøven tas ved bunnkonsentrasjon (like før neste dose), eller 8 timer etter dose (regnet fra påbegynt infusjon).
Ved dosering x 3:
Prøven tas ved bunnkonsentrasjon (like før neste dose), eller 1 time etter siste dose (regnet fra påbegynt infusjon).

Prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse. Vi anbefaler at tilsendte prøver sendes frosset.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 3 døgn i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Måleområde

0,33-10 mg/L.

Interferenser

I meget sjeldne tilfeller kan gammopati, særlig type IGM (Waldenströms makroglobulinemi) forårsake upålitelige resultater.

Prøver som inneholder tobramycin i kombinasjon med enten amikacin eller kanamycin kan ikke kvantitetsbestemmes nøyaktig med gjeldende analysemetode.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll. Serumkonsentrasjonen bør monitoreres for å sikre terapeutisk nivå og for å unngå toksiske konsentrasjoner over lang tid.

Referanseområde

Dosering x 1:
Minimumsverdi (0-prøve): < 0,5 mg/L
8 timers prøve: 1,5- 4,0 mg/L.

Dosering x 3:
Minimumsverdi (0-prøve): < 2 mg/L
Maksimumsverdi (1 times prøve): 6 -12 mg/L.

Tolkning

Serumkonsentrasjon må vurderes ut i fra dosering, tid etter siste dose og referanseområde for gjeldende pasientgruppe.
Se forøvrig Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

VKa (analytisk variasjon)

4,5 %.

Farmakologiske data

Tmax: 1 time. T1/2: 2-3 timer (ved normal nyrefunksjon). Tobramycin utskilles i uendret form, hovedsakelig via nyrene.
Spesielle forhold: Bivirkninger er vanligvis doserelaterte, hvorav ototoksiske og nefrotoksiske reaksjoner er de alvorligste.

Referanser

1) Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. www.helsedirektoratet.no.
2) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.
3) Pakningsvedlegg TOBR2 Tobramycin, Roche/Hitachi (12/2015)

 

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.