Analysen

NLK-kode

NPU19919.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på serumrør med gel.

Hos pasienter med normal nyrefunksjon kan behandling med tobramycin gis inntil 72 timer uten måling av serumkonsentrasjoner, bortsett fra hos kritisk syke pasienter der serumkonsentrasjoner måles fra og med 8-timers prøve etter første dose, og videre ved hver dose. Ved behandling utover 72 timer må serumkonsentrasjoner (0-prøve og 8-timersprøve) måles regelmessig.

Minimumskonsentrasjon (0-prøve): Prøven tas like før neste dose/infusjon. 
8-timersprøve: Prøven tas 8 timer etter dose (regnet fra påbegynt infusjon).

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 3 døgn i kjøleskap (2-8 °C).
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

EIA.

Måleområde

Svar under 0,4 mg/L gis ut som < 0,4 mg/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i moderat grad.
Lipemi: Påvirkes i moderat grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll. Serumkonsentrasjonen monitoreres for å sikre terapeutisk nivå og for å unngå toksiske konsentrasjoner over lang tid.

Referanseområde

Minimumskonsentrasjon (0-prøve): ≤ 0,5 mg/L.
8-timersprøve: 1,5- 4,0 mg/L.

Tolkning

Minimumskonsentrasjon (0-prøve) måles for å unngå toksiske konsentrasjoner over tid, mens 8-timersprøve måles for å sikre terapeutisk nivå.

Ved dosering 1 x i døgnet skal minimumskonsentrasjonen som hovedregel være ≤ 0,5 mg/L, men < 1,0 mg/L kan aksepteres initialt ved alvorlige infeksjoner hos nyrefriske.

Ved minimumskonsentrasjon > 0,5 mg/L bør seponering, dosereduksjon eller forlenget doseintervall vurderes.
Ved 8-timersprøve < 1,5 mg/L bør doseøkning vurderes.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 2,2 %.

Farmakologiske data

Tmax: 1 time. T1/2: 2-3 timer (ved normal nyrefunksjon). Tobramycin utskilles i uendret form, hovedsakelig via nyrene.
Spesielle forhold: Bivirkninger er vanligvis doserelaterte, hvorav ototoksiske og nefrotoksiske reaksjoner er de alvorligste.

Referanser

  1. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Helsedirektoratet (Sist oppdatert 15. mars 2021).
  2. Administrering og monitorering av aminoglykosider. Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) (Sist oppdatert 2. oktober 2020).
  3. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.