Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved dosering x 1:
Prøven tas ved bunnkonsentrasjon (like før neste dose), eller 8 timer etter dose (regnet fra påbegynt infusjon).
Ved dosering x 3:
Prøven tas ved bunnkonsentrasjon (like før neste dose), eller 1 time etter siste dose (regnet fra påbegynt infusjon).

Prøvebehandling

Prøven tas på serumrør med gel.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 3 døgn i kjøleskap (2-8 °C).

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Analysemetode

EMIT.

Måleområde

0,33-10 mg/L.

Interferenser

I meget sjeldne tilfeller kan gammopati, særlig type IGM (Waldenströms makroglobulinemi) forårsake upålitelige resultater.

Prøver som inneholder tobramycin i kombinasjon med enten amikacin eller kanamycin kan ikke kvantitetsbestemmes nøyaktig med gjeldende analysemetode.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll. Serumkonsentrasjonen bør monitoreres for å sikre terapeutisk nivå og for å unngå toksiske konsentrasjoner over lang tid.

Referanseområde

Dosering x 1:
Minimumsverdi (0-prøve): < 0,5 mg/L
8 timers prøve: 1,5- 4,0 mg/L.

Dosering x 3:
Minimumsverdi (0-prøve): < 2 mg/L
Maksimumsverdi (1 times prøve): 6 -12 mg/L.

Tolkning

Serumkonsentrasjon må vurderes ut i fra dosering, tid etter siste dose og referanseområde for gjeldende pasientgruppe.
Se forøvrig Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.

VKa (analytisk variasjon)

3,0 %.

Farmakologiske data

Tmax: 1 time. T1/2: 2-3 timer (ved normal nyrefunksjon). Tobramycin utskilles i uendret form, hovedsakelig via nyrene.
Spesielle forhold: Bivirkninger er vanligvis doserelaterte, hvorav ototoksiske og nefrotoksiske reaksjoner er de alvorligste.

Referanser

1) Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. www.helsedirektoratet.no.
2) Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 12.utgave, 2011.
3) Pakningsvedlegg TOBR2 Tobramycin, Roche/Hitachi (12/2015)

 

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.