Analysen

NLK-kode

NPU53115.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 mL).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231), og prøven skal fordeles på to stk prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 mL) som hver må inneholde minimum 5 mL urin.

Holdbarhet

14 dager i kjøleskap, 1 måned i fryser.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 4 dager per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

20 – 1000 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Påvist substans er forenelig med inntak av cannabis. Påvises vanligvis inntil 10 dager etter siste inntak. Ved langvarig høyt inntak er påvisningstiden betydelig lengre.

Ved ønske om vurdering av nytt inntak av cannabis må analysen "Kreatininjustert cannabis" bestilles. En slik vurdering kan kun gjøres dersom det foreligger en tidligere måling av kreatininjustert cannabis som ikke er eldre enn 6 uker.

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/L) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar.

Merknader

THC-COOH inngår i basispakke for rusmidler i urin.

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). Helsedirektoratet (Utgitt: 11/2014).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.