Analysen

NLK-kode

NPU03554.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 7 dager i kjøleskap (2-8°C).
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Analyseringsintervall

Daglig (mandag-fredag).

Analysemetode

KIMS.

Måleområde

Svar under 13 μmol/L gis ut som < 13 μmol/L.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i moderat grad.

Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

55-100 μmol/L.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,3 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 100 %. Tmax: 1-3 timer (tabletter), 4-6 timer (depottabletter). T1/2: 7-9 timer (kortere hos røykere og hos barn, lengre hos premature).

Referanser

Teofyllin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 21. november 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.