Analysen

NLK-kode

NPU19912.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod.

Nødvendig prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas som regel like før neste dose (ved minimumskonsentrasjon, C0).
Bruk EDTA-rør. Må ikke sentrifugeres.

Rekvisisjon

Oppgi på rekvisisjonen dosering og tidspunkt for siste dose. 

Analyseringsintervall

3 dager per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

2-80 ng/mL.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll.

Referanseområde

Anbefalt konsentrasjon er avhengig av indikasjon, og er vanligvis i området 3-15 ng/mL. Ved transplantasjon er referanseområdet avhengig av blant annet hvilket organ som er transplantert, tid etter transplantasjon og pasientens alder.

Tolkning

For utfyllende informasjon om terapeutisk område henvises det til gjeldende protokoller for de ulike transplantasjoner.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: < 5,5 %.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 20-25 % (peroralt inntak). Tmax: 1-3 t. T1/2: ca 43 t (stor interindividuell variasjon). Takrolimus metaboliseres i stor grad i leveren, hovedsakelig via CYP3A4. Takrolimus metaboliseres også i betydelig grad i tarmveggen. Metabolittene bidrar ikke til den farmakologiske aktiviteten av takrolimus. Utskilles hovedsakelig via galle.

Referanser

Preparatomtale (SPC) Prograf, Statens legemiddelverk (Sist oppdatert: 11/2019).

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.