Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

10 ml fordelt på to prøveglass.

Prøvebehandling

Prøven fordeles på to prøveglass av typen Monovette universalcontainer (10 ml) for hver prøvetakning. Hvert av glassene skal inneholde minimum 1 ml urin.

Ved sanksjonære prøver, gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231/2014) og annen type prøveglass skal benyttes (se egen informasjon vedrørende sanksjonære prøver).

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Screening av rusmidler i urin.

Referanseområde

Negativ.

Tolkning

Påvisningstid for de forskjellige stoffene i urin kan være inntil en uke etter inntak.

Et stort væskeinntak forut for prøvegiving kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat. Kreatinin og pH analyseres derfor for å vurdere urinens kvalitet.

Merknader

Det finnes mange varianter av syntetiske cannabinoider og såkalte designerdrugs. Listen på vårt analyserepertoar vil på sikt kunne utvides.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.