Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

13 – 720 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt ved mistanke om overdosering/forgiftning.

Referanseområde

20 – 250 nmol/L.
Referanseområdet er ikke veldefinert. Ved bulimi og tvangslidelser kan man ofte trenge høyere konsentrasjoner. AGNP guidelines angir referanseområde 30 – 500 nmol/L for sertralin.

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 70 %. Tmax: 5-8 timer. T1/2: ca 26 timer. Proteinbinding: 98 %. Sertralin metaboliseres i lever hovedsakelig via CYP2C19 og CYP3A4, og gjennomgår høy grad av førstepassasjemetabolisme. Bare en liten andel (<0,2 %) utskilles i urin som uendret sertralin. Svakt aktiv hovedmetabolitt, N-desmetylsertralin.

Referanser

Hiemke C, et al. AGNP consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in psychiatry: update 2011. Pharmacopsychiatry 2011;44(6):195-235.
 

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.