Analysen

NLK-kode

NPU09364.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

13 – 720 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

20 – 250 nmol/L.
Referanseområdet er ikke veldefinert. Ved bulimi og tvangslidelser kan man ofte trenge høyere konsentrasjoner. AGNP guidelines angir referanseområde 30 – 500 nmol/L for sertralin.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 70 %. Proteinbinding: 98-99 %. Tmax: 6-8 timer. T1/2: 23 timer. Sertralin metaboliseres i lever hovedsakelig via CYP2C19 og CYP3A4. Gjennomgår høy grad av førstepassasjemetabolisme. Svakt aktiv hovedmetabolitt, N-desmetylsertralin.

Referanser

  1. Hiemke C., et al. AGNP consensus guidelines for therapeutic drug monitoring in psychiatry: update 2011. Pharmacopsychiatry 2011; 44(6): 195-235.
  2. Sertralin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 04. desember 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.