Analysen

Agens/analyser

Basispakke "Sentralstimulerende" inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser:
Amfetamin, kokain (benzoylekgonin), metamfetamin, MDA, MDMA, metylfenidat (ritalinsyre), PMMA og PMA.
For substanser med angitt metabolitt i parentes er det metabolitten som analyseres.

Utvidet pakke "Andre sentralstimulerende" inkluderer spesifikk analyse av følgende substanser:
Efedrin, N-Etylamfetamin, MDEA og DMAA.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin.

Prøvemengde

Minimum 5 mL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas på prøveglass av typen Urin-Monovette uten tilsetning (8,5 mL).

For sanksjonære prøver gjelder egne prøvetakingsrutiner (IS-2231), og prøven skal fordeles på to stk prøveglass av typen forseglet Urin-Monovette (10 mL) som hver må inneholde minimum 5 mL urin.

Forventet svartid

Analyseringsintervall:
Basispakke: 4 dager per uke.
Utvidet pakke: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Rusmiddeltesting.

Referanseområde

Svaret gis ut kvalitativt (påvist/ ikke påvist).

Tolkning

Rusmiddelanalysene kvalitetssikres ved rutinemessig måling av pH og kreatinin. Unormalt lav kreatinin (< 2 mmol/l) eller avvikende pH kan indikere manipulasjon av prøven (ved f.eks. stort væskeinntak i forkant av prøvetakingen) og gir større risiko for falskt negativt prøvesvar.   

Referanser

Prosedyrer for rusmiddeltesting (IS-2231). www.helsedirektoratet.no (Utgitt: 11/2014).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.