Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
 

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

20-120 nmol/L.
Referanseområdet gjelder summen av risperidon og den farmakologisk aktive metabolitten 9-OH-risperidon.

Tolkning

Referanseområdet er veiledende for monoterapi ved behandling av schizofreni. Ved langtidsbehandling er det ofte tilstrekkelig med konsentrasjoner i nedre del av området. Ekstrapyramidale symptomer er ofte klinisk signifikante ved konsentrasjoner over 120-140 nmol/L.

VKa (analytisk variasjon)

Repeterbarhet: CVa <10%.
Intermediær presisjon (reproduserbarhet): CVa <10%.

Farmakologiske data

Fullstendig absorpsjon etter peroral administrasjon. Tmax:1-2 timer. Ved bruk av depotinjeksjon (Risperdal Consta) er Tmax 4-5 uker. T1/2: risperidon ca 3 t, 9-OH-risperidon ca 24 t. Risperidon metaboliseres i lever av CYP2D6 til den aktive metabolitten 9-OH-risperidon. Modersubstans og metabolitt har likeverdig effekt.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.