Analysen

NLK-kode

NPU04868.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

4 – 480 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

20 – 120 nmol/L.
Referanseområdet gjelder summen av risperidon og den farmakologisk aktive metabolitten paliperidon (hydroksyrisperidon).

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 38-94 % (peroral). Proteinbinding: 89 %. Tmax: 1,5 timer. T1/2: 2,5-4 timer (20-30 timer for paliperidon/ hydroksyrisperidon). Risperidon metaboliseres i lever av CYP2D6 til den aktive metabolitten paliperidon (hydroksyrisperidon). Modersubstans og metabolitt har likeverdig effekt.

Referanser

Risperidon. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 11. desember 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.