Analysen

NLK-kode

NPU04277.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas ved tidspunkt for maksimal serumkonsentrasjon (Tmax), dvs ca 2 timer etter siste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres, lysbeskyttes i aluminiumsfolie og fryses. Sendes frosset.

Analyseringsintervall

1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

0,25 – 32 µmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner.

Referanseområde

10 – 30 µmol/L.
Referanseområdet gjelder maksimal serumkonsentrasjon (Cmax).

Tolkning

Antibakteriell effekt av rifampicin er konsentrasjonsavhengig, noe som innebærer at en høy toppkonsentrasjon vil resultere i et raskere og mer omfattende bakteriedrap. Lave verdier gir økt risiko for terapisvikt.

VKa (analytisk variasjon)

9,0 %.

Farmakologiske data

Absorbsjon: rask og fullstendig. Tmax: ca 2 timer. T1/2: ca 3 t, økende med økende doser. Rifampicin metaboliseres i leveren, og utskillelse skjer hovedsakelig via gallen. Hovedmetabolitten, 25-O-deacetylrifampicin, er mikrobiologisk aktiv, og i likhet med rifampicin gjennomgår også denne enterohepatisk sirkulasjon. Rifampicin induserer sin egen metabolisme.

Referanser

Alsultan A, et al. Therapeutic drug monitoring in the treatment of tuberculosis: an update. Drugs 2014;74(8):839–854.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.