Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

10-35 µmol/L (gjelder behandling av epilepsi).

Tolkning

Moderat akutt toksisitet. Symptomer og tegn på overdosering kan være somnolens, forvirring, agitasjon og rastløshet.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: >90%. Tmax: ca 1 t. T1/2: ca 6 t. Ingen binding til plasmaproteiner. Metabolisme: ubetydelig (<2%).Utskilles uforandret i urin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.