Analysen

NLK-kode

NPU26738.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF. 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før inntak av neste dose.
Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

3 – 96 μmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering/ intoksikasjon.

Referanseområde

10 – 35 μmol/L.

VKa (analytisk variasjon)

VKa kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ≥ 90 %. Proteinbinding: Ingen binding til plasmaproteiner. Tmax: 1 time (2,5 timer ved samtidig matinntak). T1/2: 5–6,5 timer.

Referanser

  1. Pregabalin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 01. oktober 2018).
  2. Reimers A et al. Felles referanseområder for antiepileptika. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137(12-13):864-865.

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert.

Fagområde

Klinisk farmakologi.