Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

16 - 512 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, mistanke om overdosering eller forgiftning. Ved monitorering av rusmisbruk er urin et mer egnet prøvemateriale.

Referanseområde

< 2800 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 1000 mg petidin (peroralt/rektalt) daglig og prøvetaking ved slutten av doseringsintervallet. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av den angitte døgndose petidin.
Akkumulering av norpetidin kan gi toksisitet.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Absorpsjon: God. Proteinbinding: ca 40 %. Effekt i løpet av 10-15 min (intramuskulær tilførsel). Maksimal analgetisk effekt etter 30-50 min. T1/2: 3-6 t (petidin), 20 t (norpetidin). Metaboliseres hovedsakelig i lever. Aktiv metabolitt (norpetidin).

Referanser

1) Helland et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:400–2.
 

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.