Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Narvik, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved mistanke om overdosering/intoksikasjon bør det gå minst 4 timer fra inntak til prøven tas. Ved terapikontroll bør prøven tas 4-6 timer etter inntak av siste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Holdbarhet

Prøven er holdbar inntil 2 døgn i kjøleskap.

Analyseringsintervall

Daglig. Analyseres fortløpende.

Måleområde

Tromsø: 7,94 – 3310 μmol/L. Svar under 10 µmol/L gis ut som <10 µmol/L.
Narvik: 35 – 1324 μmol/L. Svar under 35 µmol/L gis ut som <35 µmol/L.  

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad.
Ikterus: Påvirkes i liten grad.
Lipemi: Påvirkes i liten grad.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll eller mistanke om overdosering/ intoksikasjon.

Referanseområde

30-130 µmol/L.
Referanseområdet gjelder ved terapeutisk bruk når prøven er tatt 4-6 timer etter inntak av siste dose.

Tolkning

Serumkonsentrasjonen må vurderes ut fra tid siden inntak av legemidlet. Farmakologisk vurdering følger alle svar.
Symptomer på intoksikasjon kan opptre allerede etter doser på 7 g. Doser fra 12 g og oppover er alltid toksiske og potensielt dødelige.

VKa (analytisk variasjon)

4,1 %

Merknader

Dersom prøven tas tidligere enn 4 timer etter inntak kan konsentrasjonen være i stigende fase på prøvetidspunktet og representerer ikke toppverdien.

Ved høy paracetamolkonsentrasjon og behandling med NAC (Mucomyst) kan s-kreatinin bli falsk for lavt. Kontroll av s-kreatinin kan først gjøres 24 timer etter avsluttet Mucomyst behandling.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: nær 100 % (peroralt inntak). Tmax: 0,5-1 t. T1/2: 2-3 t. Metaboliseres i lever (>95%) ved konjugering til glukuronid og sulfat, <5% utskilles uforandret.

Spesielle forhold: En liten del metaboliseres av CYP2E1 til en potensielt levertoksisk metabolitt, NAPQI. NAPQI blir normalt uskadeliggjort av glutation i leveren, men ved overdosering holder ikke nydannelsen av glutation tritt med NAPQI-produksjonen, og leverskade kan oppstå.

Referanser