Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt intoksikasjonsutredning.

Referanseområde

Foreløpig referanseområde er 20-120 nmol/L (er ikke veldefinert).

Tolkning

Paliperidon er aktiv metabolitt av risperidon (9-OH-risperidon). Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Lave verdier gir økt risiko for mangelfull effekt av legemidlet. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se Risperidon.

Farmakologiske data

Absolutt biotilgjengelighet: 100 %. Tmax: etter 13 dager. T1/2: 25-49 dager i doseområdet 25-150 mg.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.