Analysen

NLK-kode

NPU18359.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

7,5 – 480 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

20 – 120 nmol/L.

Tolkning

Paliperidon (hydroksyrisperidon) er både et eget legemiddel og en aktiv metabolitt av risperidon. 

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 28 %. Proteinbinding: 74 %. T1/2: 20-30 timer.

Referanser

Paliperidon (hydroksyrisperidon). Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 28. september 2017).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.