Analysen

NLK-kode

NPU09358.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon (like før neste dose) og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Prøven må sendes lysbeskyttet. Manglende lysbeskyttelse kan medføre at konsentrasjonen blir lavere enn den var ved prøvetaking.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

8 – 256 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

30 – 200 nmol/L.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: 60 % (peroral administrasjon). Proteinbinding: 93%. Tmax: 4-8 timer. T1/2: 23-43 timer (varierer avhengig av alder, kjønn og røykevaner). 

Referanser

Olanzapin. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 07. desember 2015).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.