Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved bunnkonsentrasjon, like før inntak av neste dose. 

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.
Prøven sendes lysbeskyttet. Manglende lysbeskyttelse kan medføre at konsentrasjonen blir lavere enn den var ved prøvetaking.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt mistanke om overdosering/intoksikasjon.

Referanseområde

30 - 200 nmol/L.
Gjelder ved monoterapi ved behandling av schizofreni.

Tolkning

Nedre del av det veiledende terapeutiske referanseområdet er relativt veldefinert, mens området oppad begrenses av klinisk gevinst veid mot bivirkningsproblematikk. Interindividuelle variasjoner kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor referanseområdet.

VKa (analytisk variasjon)

Repeterbarhet: CVa <10 %.
Intermediær presisjon (reproduserbarhet): CVa <10 %.

Farmakologiske data

God absorpsjon etter peroral administrasjon. Tmax: 5-8 timer. T1/2: 30-50 t (varierer avhengig av alder, kjønn og røykevaner). Proteinbinding: 93%. Metaboliseres i lever. Den dominerende farmakologiske aktiviteten stammer fra uomdannet olanzapin.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.