Analysen

NLK-kode

NPU27456.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 mL når det bestilles én analyse. 1 mL når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Ved terapikontroll tas prøven ved minimumskonsentrasjon, like før neste dose.

Bruk serumrør uten tilsetning (ikke gelrør). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Forventet svartid

Analyseringsintervall: 1 dag per uke.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Måleområde

25 – 1600 nmol/L.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger eller interaksjoner, mistanke om overdosering/ forgiftning.
Dersom indikasjon for prøvetaking er rusmiddeltesting, er urin et bedre egnet prøvemateriale enn serum på grunn av lengre påvisningstid.

Referanseområde

< 200 nmol/L.

Tolkning

Referansegrensen gjelder ved bruk av inntil 60 mg oksykodon (peroralt) daglig og prøvetaking ved slutten av doseringsintervallet. Øvre referansegrense tilsvarer øvre forventede konsentrasjon ved bruk av den angitte døgndose oksykodon.

Merknader

Laveste effektive dose bør tilstrebes.

Farmakologiske data

Biotilgjengelighet: ca 42% (depotformulering 60-87 %). Proteinbinding: 45 %. Tmax: ca 1,5 timer (depotformulering ca 3 t). T1/2: 2,6 timer (depotformulering 2,1-3,1 timer). Metaboliseres hovedsakelig i lever via CYP3A4/5.

Referanser

  1. Helland A., Berg J.A., Gustavsen I., et al. Serumkonsentrasjonsmålinger av vanedannende legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 400–2.
  2. Oksykodon. Farmakologiportalen.no (Sist oppdatert 01. oktober 2018).

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.