Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN HF.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum.

Prøvemengde

Minimum 0,5 ml når det bestilles én analyse. 1 ml når det bestilles flere analyser.

Prøvetakning og prøvebehandling

Prøven tas like før neste dose (ved bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i stabil likevekt (dvs minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Bruk serumrør uten tilsetning (uten gel). Serum avpipetteres og oppbevares kjølig før forsendelse.

Analyseringsintervall

1 dag i uken.

Analysemetode

LC-MS/MS.

Klinisk

Indikasjoner

Terapikontroll, vurdering av etterlevelse, bivirkninger og interaksjoner, samt overdosering/ forgiftning.

Referanseområde

12-140 µmol/L
Referanseområdet gjelder farmakologisk aktiv metabolitt 10-OH-okskarbazepin (MHD) som utgjør hovedeffekten.

Tolkning

Høye verdier gir økt risiko for bivirkninger. Lave verdier gir økt risiko for mangelfull effekt av legemidlet.

Farmakologiske data

Absorpsjon: fullstendig. Tmax: 4,5 t. T1/2: 1-3 t (okskarbazepin), ca 9 t (MHD). Metaboliseres i lever (>99%). <1% utskilles uforandret, 25-30% av MHD utskilles uforandret.

Annet

Fagområde

Klinisk farmakologi.